ریسلر لینوکس آلمان (پلن پایه)
75,000تومان ماهانه
- فضا 35 گیگابایت


- پهنای باند 100 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 35 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس آلمان (پلن استاندارد)
150,000تومان ماهانه
- فضا 70 گیگابایت


- پهنای باند 250 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 50 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس آلمان (پلن پرمیوم)
225,000تومان ماهانه
- فضا 150 گیگابایت


- پهنای باند 400 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 75 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس آلمان (پلن اینترپرایز)
300,000تومان ماهانه
- فضا 300 گیگابایت


- پهنای باند 600 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 100 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس آلمان (ویژه)
500,000تومان ماهانه
- فضا 500 گیگابایت


- پهنای باند 800 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 150 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس آلمان (اختصاصی)
750,000تومان ماهانه
- فضا 700 گیگابایت


- پهنای باند 950 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 200 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان