مستر ریسلر لینوکس آلمان (پلن پایه)
100,000تومان ماهانه
- فضا 500 گیگابایت


- پهنای باند 100 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 50 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس آلمان (پلن استاندارد)
175,000تومان ماهانه
- فضا 100 گیگابایت


- پهنای باند 300 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 75 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس آلمان (پلن پرمیوم)
250,000تومان ماهانه
- فضا 150 گیگابایت


- پهنای باند 500 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 100 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس آلمان (پلن اینترپرایز)
350,000تومان ماهانه
- فضا 200 گیگابایت


- پهنای باند 700 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 125 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس آلمان (ویژه)
500,000تومان ماهانه
- فضا 350 گیگابایت


- پهنای باند 800 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 175 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس آلمان (اختصاصی)
700,000تومان ماهانه
- فضا 500 گیگابایت


- پهنای باند 950 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 250 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان