مستر ریسلر لینوکس ایران (پلن پایه)
150,000تومان ماهانه
- فضا 50 گیگابایت


- پهنای باند 100 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 50 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس ایران (پلن استاندارد)
225,000تومان ماهانه
- فضا 100 گیگابایت


- پهنای باند 300 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 75 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس ایران (پلن پرمیوم)
300,000تومان ماهانه
- فضا 150 گیگابایت


- پهنای باند 500 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 100 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس ایران (پلن اینترپرایز)
400,000تومان ماهانه
- فضا 200 گیگابایت


- پهنای باند 700 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 125 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس ایران (ویژه)
650,000تومان ماهانه
- فضا 400 گیگابایت


- پهنای باند 800 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 200 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
مستر ریسلر لینوکس ایران (اختصاصی)
800,000تومان ماهانه
- فضا 600 گیگابایت


- پهنای باند 950 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 275 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان