ریسلر لینوکس ایران (پلن پایه)
175,000تومان ماهانه
- فضا 25 گیگابایت


- پهنای باند 100 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 25 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس ایران (پلن استاندارد)
275,000تومان ماهانه
- فضا 50 گیگابایت


- پهنای باند 200 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 40 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس ایران (پلن پرمیوم)
375,000تومان ماهانه
- فضا 75 گیگابایت


- پهنای باند 300 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 55 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس ایران (پلن اینترپرایز)
475,000تومان ماهانه
- فضا 100 گیگابایت


- پهنای باند 400 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 70 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس ایران (ویژه)
700,000تومان ماهانه
- فضا 200 گیگابایت


- پهنای باند 600 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 100 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان
ریسلر لینوکس ایران (اختصاصی)
900,000تومان ماهانه
- فضا 300 گیگابایت


- پهنای باند 800 گیگ ماهیانه


- کنترل پنل cPanel


- تعداد 150 سایت قابل میزبانی


- سرور با 32 گیگ رم


- وب سرور لایت اسپید


- گارانتی بازگشت وجه


- یک عدد دامین ir رایگان